Info

Piotr.
Rocznik siedemdziesiątyktóryś.
Oddycha smogiem warszawskim.
Poza tym, wiadomo.